© website eigenaars Rob Derksema, Rob Wijnands 2013
Volkstuinvereniging ”Achter de Vuurlijn” is op 26 juni 2012 op initiatief van een aantal tuinders/huurders opgericht.  Doel van de vereniging is de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. Het volkstuincomplex ligt in een gebied tussen de Vuurlijn en de Boterdijk in het dorpje De Kwakel op het grensgebied van Noord- en Zuid-Holland. Het totale oppervlak bedraagt zo’n 15.500 m2 en het perceel is verdeeld in ca. 50 kavels. Het adres van het secretariaat is: Grauwe Gans 35, 1423PP Uithoorn. Telefoon: 0297 566043  Oprichting Volkstuinvereniging  ”Achter de Vuurlijn” Neem contact op met de eigenaar van het volkstuincomplex de heer Joeri Dikkeboom (tel. 06-51362996). In het geval dat er geen kavels meer beschikbaar zijn dan kunt u op de wachtlijst worden geplaatst.  actueel: Op dit moment (november 2020) zijn er weer 2 kavels beschikbaar.  Voor vragen betreffende de volkstuinvereniging kunt u zich wenden tot de secretaris de heer Derksema (tel. 0297-566043 of E-mail: derksema@kabelfoon.nl).   Kavel huren? Lid worden? Wilt u lid worden van de vereniging, download dan het inschrijfformulier. Vul het in en deponeer deze in de groene brievenbus naast het infobord van de vereniging. Historie Het in de De Kwakel gelegen stuk grond is meer dan 30 jaar geleden aangekocht door Krijn Arendse. Aanvankelijk gebruikte hij de grond om er bloemen te telen in de volle grond. Gaandeweg werden stukjes grond verhuurd om plaats te bieden aan hobbyisten die er een een bloementuin of groentetuin aanlegden. In een nog later stadium is het hele perceel beschikbaar gesteld aan volkstuinders. Tegenwoordig biedt het plaats aan zo’n 50 liefhebbers. de grondlegger van het complex Krijn Arendse 1929 - 2013
Video-impressie
actueel actueel inhoudsopgave inhoudsopgave inschrijfformulier inschrijfformulier
last update: 10-november-2020
achterdevuurlijn