© website eigenaar   Rob Wijnands 2013
Festiviteiten rond het 200-jarig bestaan van Uithoorn Zoals wellicht bekend bestaat Uithoorn volgend jaar 200 jaar. De Gemeente heeft particulier(en), organisatiecomités, bedrijven, verenigingen, samenwerkingsverbanden en stichtingen verzocht invulling te geven aan de volgend jaar te houden festiviteiten. Het feestjaar duurt van 1 oktober 2019 t/m 30 september 2020. Begin augustus, na een kennismaking van de nieuwe burgemeester Pieter Heiliegers met het bestuur van de volkstuinvereniging en een aansluitende rondleiding over het volkstuincomplex, is aan onze vereniging verzocht mee te doen aan deze festiviteiten voor het volgend jaar. Financiële middelen zijn door de Gemeente hiervoor reeds gereserveerd. Om de bekendheid van de volkstuinvereniging “Achter de Vuurlijn” en het bestaansrecht van ons volkstuincomplex te vergroten is het bestuur van mening dat we hieraan mee moeten doen. Wij denken namelijk dat we deze kans niet voorbij moeten laten gaan om het maatschappelijk belang van onze vereniging te bevestigen, waardoor we niet meer weg te denken zullen zijn uit de gemeenschap van Uithoorn. Als we aan de festiviteiten mee gaan doen zullen de voorbereidingen en de uitvoering nogal wat inspanning vergen van het bestuur. Een idee zou zijn om ons te representeren middels een aantal kraampjes op het parkeerterrein. Wat we hier allemaal moeten en kunnen doen ligt nog deels ter discussie en daarom vragen wij onze leden het volgende: Heeft u ideeën Bent u bereid mee te doen aan de festiviteiten Wilt u daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken en mee helpen met de voorbereidingen in het komend jaar Uw antwoord op deze vragen kunt u (liefst zo snel mogelijk) sturen naar de secretaris: Rob Derksema (secretaris) e-mail: derksema@kabelfoon.nl
naar inhoudsopgave naar inhoudsopgave
achterdevuurlijn