© website eigenaar   Rob Wijnands 2013
Het telen van aardappelen Iedereen op ons volkstuincomplex heeft zo zijn eigen ideeën hoe met het gehuurde stukje grond om te gaan. Iedereen heeft daarin ook de vrije hand. Groenten, bloemen, zitplekjes, noem maar op. Echter, er bestaan wel enige regels die nageleefd moeten worden. Wij hebben met z’n allen de verantwoordelijkheid en de plicht om verstandig met de grond en de wetgevende instanties om te gaan. Sterker nog, de overheid hanteert een aantal regels waar ook wij, als kleine moestuinders, ons aan moeten houden. De aardappelteelt Allereerst moeten we onderscheid maken tussen twee problemen binnen de aardappelteelt: de aardappelziekte (ofwel: phytophtera) en de aardappelmoeheid. De aardappelziekte komt ieder jaar tot een uitbarsting met een tendens tot ieder jaar weer vroeger. Met name de weersomstandigheden spelen hier een belangrijke rol. De ziekte kan nogal wat schade aanrichten in de aardappel en tomatenteelt. Het verdient daarom aanbeveling om voor een vroeg soort te kiezen of in ieder geval op tijd met het oogsten beginnen. Het ziektebeeld zal door een ieder wel eens zijn waargenomen. Grote problemen, vooral onder natte en warme omstandigheden, kunnen worden geminimaliseerd door snel ingrijpen. Na constatering het loof snel afvoeren. Dus niet op hopen laten liggen!! Het ziektebeeld van de aardappelmoeheid ziet er anders uit en is vele malen ernstiger. Het kenmerkt zich door een slecht ontwikkeld loof en een duidelijk achterblijvend gewas. De problemen worden veroorzaakt door de aardappelcysteaaltjes, die zich vooral bij herhaaldelijk telen op dezelfde plek flink kunnen vermeerderen. Controlerende instanties (en die hebben wij mogelijk gehad) kunnen bij constatering van het probleem besluiten tot een verbod van maar liefst 12 jaar (!) op het telen van aardappels en aanverwante gewassen. En zo’n verbod geldt dan niet alleen voor het kaveltje waar de ziekte is geconstateerd, maar voor het gehele volkstuincomplex. De overheid hanteert ter voorkoming van de ziekte een aardappelteeltfrequentie van eenmaal per drie jaar. Dat geldt voor de professionele teler, die daarnaast nog aan een aantal andere eisen moet voldoen. Ons volkstuincomplex is geen professioneel akkerbouwgebied en het bestuur van de volkstuinvereniging is daarom van mening dat een veilige aardappelteeltfrequentie van minimaal eenmaal per vier jaar op ons stukje grond haalbaar moet zijn. Immers, we zijn liefhebbers en geen semi-professionele telers die een bepaalde productie moeten halen. Let ook op dat de overheid eist dat er NAK gekeurd pootgoed wordt gebruikt en niet doormidden gesneden aardappels van de C1000. Om het grote risico voor een verbod op het telen van aardappelen en aanverwante gewassen te voorkomen heeft het bestuur van de volkstuinvereniging besloten streng op de naleving van de regels te gaan letten. Samenvattend We willen absoluut geen problemen met de overheid en ook niet met de gemeente Uithoorn. Vergeet niet dat we slechts worden gedoogd op ons stukje grondgebied. Zowel voor de aardappelteelt als het telen van wiet geldt dat bij overtreding het bestuur van de vereniging contact zal opnemen met de eigenaar van de grond en dit kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben.
cysten op de wortels
naar inhoudsopgave naar inhoudsopgave
achterdevuurlijn