© website eigenaar   Rob Wijnands 2013

Volkstuinvereniging ”Achter de Vuurlijn”

Op verzoek van de eigenaar van het volkstuincomplex Joeri Dikkeboom gaarne aandacht voor het volgende: Het complex waarop wij tuinieren is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, het staat op de Unesco Werelderfgoedlijst en is als zodanig beschermd gebied. Er geldt een bouwverbod. Het volkstuincomplex bestaat al ruim dertig jaar en gaandeweg die periode werden steeds meer bouwwerken neergezet. Het is verboden maar de Gemeente Uithoorn heeft het tot nu toe gedoogd. Met name de laatste tijd en vooral bij nieuwe huurders heeft de gedachte postgevat dat alles maar neergezet kon worden. Niets is echter minder waar. Joeri Dikkeboom heeft het bestuur van de volkstuinvereniging laten weten dat bouwwerken niet meer geaccepteerd zullen worden, tenzij hij daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent. Bouwwerken die niet aan de criteria voldoen moeten worden weggehaald. Deze criteria zijn te vinden in de reglementen op deze website van de volkstuinvereniging. Bouwwerken die in het verre verleden zijn neergezet vallen niet onder deze maatregel.  geplaatst juni 2021 Geen bouwwerken meer plaatsen
Actuele berichtgeving
Interviews voor op de website Er is een begin gemaakt met het interviewen van de afzonderlijke leden, om o.a. elkaar een beetje te leren kennen en te zien wat de mensen interesseert en motiveert. Onze voorzitter Ida ter Haar neemt deze interviews af, en het is goed mogelijk dat ze binnenkort bij jullie op de tuintegels staat met het verzoek jullie te mogen interviewen. De eerste interviews staan inmiddels op de website. naar de interviews De nieuwe ruiltafel Onze oude versleten ruiltafel heeft plaatsgemaakt voor een fris, nieuw exemplaar. Hopelijk gaat die nog vele jaren dienst doen. En dat er goed gebruik van gemaakt gaat worden. Op het onderste tafeltje is plek voor eventuele lege en goed herbruikbare potjes. Let op het is niet de bedoeling dat dit als afvalbak gebruikt gaat worden. geplaatst: juli 2021 naar startpagina naar startpagina naar de interviews naar de interviews Het bestuur nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op  zondag  22 mei 2022. De vergadering zal zoals gebruikelijk worden gehouden op het volkstuincomplex in de tuin van Teun en Jannie. Dit jaar bestaat de vereniging 10 jaar en we willen uiteraard stilstaan bij dit heuglijke feit. We starten om 15:00 uur.  Agenda De agenda zal 7 dagen voor de vergadering worden verzonden.  Tijdens de ledenvergadering zullen in ieder geval de volgende punten worden besproken: ·	Algemeen jaarverslag ·	Financieel jaarverslag ·	Aftreden van penningmeester Rob Wijnands en algemeen bestuurslid Jeanne Kamperman. Zij stellen zich opnieuw verkiesbaar voor een volgende termijn van 3 jaar. Wilt u zich ook kandidaat stellen dan kunt u zich tot zondag 15 mei opgeven bij het secretariaat via email patrickgoddijn@gmail.com . Ingeval van meerdere kandidaten per functie zullen tijdens de ledenvergadering de nieuwe bestuursleden worden gekozen.  U kunt tot zondag 15 mei agendapunten opgeven via een email aan patrickgoddijn@gmail.com .  Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.   geplaatst april 2022 Algemene ledenvergadering 2022
 10 jaar
22 mei 15.00 uur
achterdevuurlijn