© website eigenaar   Rob Wijnands 2013

Volkstuinvereniging ”Achter de Vuurlijn”

bramen
Waarom u bramen maar beter kunt snoeien. Hiervoor zijn diverse redenen. Meestal sterven oude takken na de vruchtdracht niet af en jaarlijkse snoei voorkomt het uitbreiden van een aantal schimmelziekten en mijt. Daarnaast geeft een gesnoeide en goed uitgedunde struik meestal zoetere, grotere en gezondere vruchten, die bovendien sneller rijpen. Ook kunnen gestekelde twijgen de rijpe bramen beschadigen en kunt u door uitdunningsnoei gemakkelijker oogsten. Vruchten op hout lager dan 40 cm boven de grond zijn vatbaarder voor vruchtrot.
Verzorging Bramen dragen op zijtakken aan de stengels van vorig jaar. Het snoeien is daarom vrij eenvoudig. Jaarlijks kunnen de afgedragen takken weggesnoeid worden en de nieuwe grondscheuten weer aangebonden. Een enkele keer is er een jaar dat de braam weinig nieuwe scheuten maakt. Als dit gebeurt dan kunt u gezonde stengels nog een jaar aanhouden, waarbij dan wel de aanwezige zijtakken op ongeveer 2,5 cm terug gesnoeid moeten worden. Het snoeien gebeurt bij voorkeur in maart en er worden 5 à 7 stengels per strekkende meter behouden, rekening houdend met de variëteit en de groeikracht van het gewas. Bij onvoldoende takken worden ook de zijtakken aangebonden. Twijgen die op de grond liggen kunnen aan de top wortels vormen (=topaflegger).
zomer: de nieuwe scheuten (a) worden tussen de vruchtdragende twijgen (b) vastgemaakt.
maart volgend jaar: de oude meerjarige takken worden weggesnoeid.Bind de sterkste eenjarige twijgen vast. Zijtwijgen op 2 knoppen insnoeien. Aangebonden twijgen ca. 15 cm boven de bovenste draad afsnoeien. Te laag staand zijhout volledig verwijderen.
Bij een rondgang over ons volkstuincomplex in juli 2022 is op vrijwel alle kaveltjes met bramen een aantasting van de bramenoogst waargenomen. Het betreft hier vrijwel zeker een aantasting veroorzaakt door de bramengalmijt. Deze kenmerkt zich doordat de bramen slechts gedeeltelijk afrijpen (zie foto) en daardoor niet of nauwelijks meer voor consumptie geschikt zijn. Om deze bramengalmug of -mijt de baas te worden is het belangrijk dat u de bramen snoeit (in maart) en belangrijk, het snoeihout afvoert en niet op de composthoop gooit. Lees voor de verdere verzorging het onderstaande gekopieerde artikel.
schadebeeld veroorzaakt door de bramengalmijt
terug naar inhoudsopgave terug naar inhoudsopgave
achterdevuurlijn