© website eigenaar   Rob Wijnands 2013

Volkstuinvereniging ”Achter de Vuurlijn”

Jacqueline start in 2008 met tuinieren. Eerst met de hulp van echtgenoot Margiu, later ook met de hulp van vriendin Ann. Jacqueline komt uit Roermond en is in 1973 samen met haar man, nadat zij als huishoudkundige is uitgezonden door de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) naar Bolivia, in Uithoorn komen wonen. Daar worden twee kinderen geboren, een jongen en een meisje. Sociale dienstverlening Jacqueline leert Ann kennen via de echtgenoot van Ann die samen met Jacqueline de opleiding voor vrijwilligerswerk volgt. Na een studie huishoudkundige voor instellingen/inrichtingen en werk in die richting pakt Jacqueline een nieuwe studie op: HBO sociale dienstverlening. Bij de gemeente Amstelveen werkt zij bij de sociale dienst en houdt zich achtereenvolgens bezig met vluchtelingen, Melkertbanen en dak- en thuislozen. In 2008 gaat Jacqueline met pensioen, maar helemaal afscheid nemen van haar metier doet zij niet. Als vrijwilliger in het Financieel Café in Amstelveen doet zij wat zij het liefst doet: mensen helpen. Ziekenverzorgster Ann komt uit Akersloot en werkte voor haar pensionering als ziekenverzorgster in de wijk. Zij woont een jaar in Engeland. Het Verenigd Koninkrijk is de rode draad in haar leven. Zij is gek op Engeland en omdat haar zoon er woont is dat een goede reden om er vaak naar toe te gaan. Ann houdt van reizen, zij is sportief en avontuurlijk. Zij heeft zelfs Mount Kenia beklommen! Ann heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. Op haar 65 e gaat Ann met pensioen en vanaf die tijd helpt zij Jacqueline met tuinieren. Andere grote hobby’s zijn schaatsen en wandelen. Als vrijwilligster is zij regelmatig te vinden in Het Hoge Heem. Creatieve mensen inspireren Ann. Mensen die buiten de geijkte paden treden maken dat zij ruimer gaat denken en tot nieuwe inzichten komt. Een moestuin cadeau Tuinieren is hun lust en hun leven. Al voor haar pensionering leeft bij Jacqueline het idee om een moestuin te beginnen. In 2008 krijgt zij de verrassing van haar leven; als cadeau voor haar pensionering huurt Margiu een tuin. Hij spit de tuin en timmert van de oude echtelijke sponde een opbergkist. Vrienden en kinderen heffen bij de opening van de tuin een glas champagne. Jacqueline is de grondlegger van onze vereniging. Als de tuin in gevaar komt omdat de gemeente het perceel wil bebouwen bezoeken Jacqueline en oud-lid Bep v.d. Berg alle inspraakavonden, en voeren zij de gesprekken met de raadsfracties en de commissie RO. De naam “Achter de Vuurlijn” bedenken de dames omdat zij alle tuinders willen vertegenwoordigen. Vierkante vormen Bij het tuinieren volgen Jacqueline en Ann basisprincipes als spitten, vruchtwisseling en onkruid wieden maar dingen uitproberen en experimenteren met buitenlands zaad horen er ook bij. Jacqueline en Ann zijn het met elkaar eens dat zij gestructureerd tuinieren. Door de vruchtwisseling ziet de tuin er elk jaar anders uit. Karakteristiek voor de tuin is de vierkante vorm. Margiu is een grote hulp, hij spit, bindt op, zorgt voor de bewatering, tegelt, zit de veenmollen achter hun broek, voert tuinvuil af, rooit de aardappels en niet te vergeten: neemt vaak wat lekkers mee. Veenmol en mieren vormen een uitdaging, evenals zaaigoed en aanplant tot wasdom brengen. De grootste uitdaging is inzicht vergroten in het proces van voeding en bewatering. Tevreden De grootste uitdaging voor Margiu is natuurlijk de dames tevreden houden! Belangrijke principes voor de tuinvrouwen zijn natuurlijk bemesten, de grond niet vervuilen met bestrijdingsmiddelen en onkruid verwijderen zodat het zich niet kan verspreiden. Veel tuinplezier beleven zij aan het zaaien en planten en het volgen van de groei en dit alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Bonen, courgettes, aalbessen, aardappelen en bietjes zijn gewassen die je op tuin 49 kunt vinden. Schorseneren en veel koolsoorten niet, het zijn lastige gewassen. Het opruimen van uitgebloeide gewassen stemt altijd een beetje droevig om van het afscheid nemen van het tuinseizoen maar niet te spreken. Tuinieren doet de tijd vergeten en zorgt voor ontspanning vinden Jacqueline en Ann. Het geeft rust in je hoofd, je vergeet even alles, je bent in de natuur en je bent in beweging. Tuintips Er is veel kennis onder de leden van de vereniging en om deze meer te delen oppert Jacqueline het idee om een tuinschouw te organiseren. Leden die geïnteresseerd zijn bezoeken elkaars tuin en kunnen elkaar tips geven. Een boekje waar Jacqueline veel kennis uit haalt is van uitgever Roodbont en heeft de titel: De milieu vriendelijke moestuin.
Tuinieren doet de tijd vergeten en geeft rust in je hoofd
Interview met Jacqueline en Margiu Egberts en Ann Veldkamp
Ann Veldkamp (l) met Margiu en Jacqueline Egberts
naar een ander interview naar een ander interview naar startpagina naar startpagina
grondlegger van de vereniging
tuin 49
achterdevuurlijn