© website eigenaar   Rob Wijnands 2013

Veelgestelde vragen (FAQ)

Ik moet mijn contributie voor de volkstuinvereniging nog overmaken, maar ik weet het bankrekeningnummer niet meer. Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL68 ASNB 0708332447 t.n.v. R. Wijnands. De contributie bedraagt 10 euro per kalenderjaar.
Wie maakt het hoofdpad schoon? U wordt verzocht het stukje hoofdpad grenzend aan uw kavel zelf schoon te houden.
Aan de waterkant bevindt zich asbest in de beschoeiing. Wat moet ik daarmee? De eigenaar van de grond is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van asbest op het volkstuincomplex. Het advies van het bestuur is “afblijven”. Als het wel nodig is er iets mee te doen dan moet u contact op nemen met de eigenaar. Er zijn wat betreft asbest geen afspraken gemaakt door het bestuur met de eigenaar.
Ik durf bijna niet meer over de brug. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud? De eigenaar van het volkstuincomplex is verantwoordelijk voor de brug en zorgt voor de reparatie en het onderhoud.
Ik kan door omstandigheden geruime tijd niet op de tuin aanwezig zijn. Hoe moet dat nu? Het kan gebeuren dat er door bijzondere omstandigheden (b.v. ziekte) geen onderhoud kan worden gedaan en het gevaar van een door onkruid overwoekerde moestuin ontstaat. In zo’n geval kan aan het bestuur worden gevraagd om tijdelijk het noodzakelijke onderhoud te verzorgen. Let wel, met langere afwezigheid bedoelen we geen vakantie. Uiteraard dient in eerste instantie door de tuinder zelf een oplossing te worden gezocht via kinderen, familie of vrienden. Als dat niet lukt neem dan contact op met één van de bestuursleden om dit te bespreken.
naar inhoudsopgave naar inhoudsopgave
achterdevuurlijn