© website eigenaar   Rob Wijnands 2013
van links naar rechts: Patrick Goddijn - secretaris Peter de Bruin - lid Rob Wijnands - penningmeester Ida ter Haar - voorzitter nog niet op de foto: Jeanne Kamperman - lid
aftreedschema de voorzitter, aftredend 2023 de secretaris en Peter, aftredend 2021 de penningmeester en Jeanne, aftredend 2022
contact secretariaat: tel. 06 28280765 E-mail: goddijn17@zonnet.nl
Het Bestuur
naar inhoudsopgave naar inhoudsopgave
achterdevuurlijn